• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
ขยายเวลาการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ NETSAT 2 ศูนย์สอบ รอบที่ 2 ได้แก่ ศูนย์สอบอำเภอชุมแพ และ ศูนย์สอบอำเภอพล

ขยายเวลาการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ NETSAT 2 ศูนย์สอบ รอบที่ 2 ได้แก่ ศูนย์สอบอำเภอชุมแพ และ ศูนย์สอบอำเภอพล

ผู้สมัครสามารถทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ จากเดิมมายังศูนย์สอบดังกล่าวนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2565