• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
คู่มือขั้นตอนการส่งข้อมูลนักเรียน และวิธีการใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน  สำหรับครูผู้ประสานงานโรงเรียน

คู่มือขั้นตอนการส่งข้อมูลนักเรียน และวิธีการใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน สำหรับครูผู้ประสานงานโรงเรียน

สามารถรับชมวิธีการ ขั้นตอน การใช้ระบบ และการส่งข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่

คลิปวิดิโอคู่มือขั้นตอนการส่งข้อมูลนักเรียน และวิธีการใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน https://drive.google.com/…/1UNM6Bigh4D0c…/view…

หรือ สแกน qr code ได้เลยค่ะ

หรือรับชมผ่านช่อง Youtube https://youtu.be/6YkCijJbyLk