• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

ข่าว ประชาสัมพันธ์

News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน NETSAT ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน NETSAT ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศผลคะแนนการทดสอบความฉลาดในก…

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผังที่นั่งสอบ NETSAT ใหม่ 5 จังหวัด

ประกาศผังที่นั่งสอบ NETSAT ใหม่ 5 จังหวัด

ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ https://student.netsat.kku.ac.th

อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร1. แบบฟอร์มเอกสารการสมัคร2. แบบ…

อ่านเพิ่มเติม