• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
Slide 1
รับสมัครทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ netsat.kku.ac.th หรือ สอบถามทาง Facebook Page
รับสมัครทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ netsat.kku.ac.th หรือ สอบถามทาง Facebook Page
รับสมัครทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ netsat.kku.ac.th หรือ สอบถามทาง Facebook Page

Slide 1
ประกาศคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
https://student.netsat.kku.ac.th
ประกาศคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
https://student.netsat.kku.ac.th
ประกาศคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
https://student.netsat.kku.ac.th

Slide 1
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)
previous arrow
next arrow
ข่าว ประชาสัมพันธ์

NETSAT NEWS

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน NETSAT ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ยื่นคำร้องตรวจสอบผลคะแนน NETSAT ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศผลคะแนนการทดสอบความฉลาดในก…

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องสอบ NETSAT

การสอบวัดความฉลาดในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน NETSAT

มหาวิทยาลัยที่สามารถนำคะแนนของ NETSAT ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยและวิชาที่ใช้ในแต่ละคณะ/สาขา

กำหนดการสอบ NETSAT

กำหนดการสอบของแต่ละรอบและวันที่สอบ เวลาที่สอบ วิชาที่สอบมีวิชาอะไรบ้าง

ศูนย์สอบ NETSAT

รายชื่อศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)

บทความน่ารู้

Featured Articles

Get NETSAT Registration Tips

คู่มือการลงทะเบียน NETSAT

Overview of NETSAT Subject Tests

ภาพรวมของวิชาที่ใช้ทดสอบ NETSAT

How to Send Your NETSAT Scores

วิธีการยื่นคะแนน NETSAT

Interpret Your NETSAT Scores

การวิเคราะห์คะแนน NETSAT

View the Test Day Checklist

ก่อนสอบต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

NETSAT รอบ 2/65
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2565
NETSAT
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 Email: netsat@kku.ac.th ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการสอบ ข้อมูลการรับสมัคร ข้อมูลข้อสอบ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.