• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

ข่าว ประชาสัมพันธ์

News

ประกาศผังที่นั่งสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/2567

ประกาศผังที่นั่งสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/2567

ประกาศผังที่นั่งสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/2567 ตรวจสอบด้วยตนเอง …

อ่านเพิ่มเติม
NETSAT เปิดให้ทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ รอบสุดท้าย

NETSAT เปิดให้ทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ รอบสุดท้าย

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.00 น. เท่านั้น เปลี่ยน…

อ่านเพิ่มเติม
การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการสมัคร NETSAT ครั้งที่ 1/2567

การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการสมัคร NETSAT ครั้งที่ 1/2567

คุณสมบัตินักเรียนผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุน (1) เป็นนักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม
การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

เตรียมพร้อมก่อนวันทดสอบ สำคัญมาก น้องๆ ต้องยืนยันตัวตนก่อนเข…

อ่านเพิ่มเติม
การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการสมัคร NETSAT

การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการสมัคร NETSAT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร1. แบบฟอร์มเอกสารการสมัครร…

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร NETSAT ครั้งที่ 2/2566

ประกาศรับสมัคร NETSAT ครั้งที่ 2/2566

สามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครได้ที่: ประกาศรับสมัคร NETSA…

อ่านเพิ่มเติม