• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

สถานที่สอบ

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกศูนย์สอบได้ด้วยตนเอง ทาง NETSAT มีศูนย์สอบอยู่ 20 จังหวัด ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในแต่ละศูนย์สอบจะมีสนามสอบเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ผู้สมัครสอบจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในวันประกาศผังที่นั่งสอบ