• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
ประกาศผลการสอบ
ประกาศแล้ว !!
ผลการสอบ NETSAT รอบที่ 2/2566
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศผลการสอบ NETSAT รอบที่ 2/2566
ประกาศแล้ว !!
ผลการสอบ NETSAT รอบที่ 2/2566
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศผลการสอบ NETSAT รอบที่ 2/2566
ประกาศแล้ว !!
ผลการสอบ NETSAT รอบที่ 2/2566
ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศผลการสอบ NETSAT รอบที่ 2/2566
NETSAT ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566
วันนี้ - 20 พฤศจิกายน
สถานศึกษา
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน

สถานศึกษาส่งข้อมูลรายชื่อและระดับชั้นนักเรียน

1-20 พฤศจิกายน
นักเรียน
สมัครสอบ

นักเรียนสมัครสอบผ่านระบบ NETSAT

1-21 พฤศจิกายน
นักเรียน
ชำระเงิน

ชำระเงินได้ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ก่อน 22:00 น.

20 ธันวาคม
NETSAT
ประกาศผังที่นั่ง

NETSAT ประกาศผังที่นั่งสอบ

3-4 ก.พ. 2567
นักเรียน
วันสอบ

วันทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)

29 ก.พ. 2567
NETSAT
ประกาศคะแนน

ประกาศผลคะแนนทดสอบ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

NETSAT NEWS

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

เตรียมพร้อมก่อนวันทดสอบ สำคัญมาก น้องๆ ต้องยืนยันตัวตนก่อนเข…

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมต้องสอบ NETSAT

การสอบวัดความฉลาดในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน NETSAT

มหาวิทยาลัยที่สามารถนำคะแนนของ NETSAT ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยและวิชาที่ใช้ในแต่ละคณะ/สาขา

กำหนดการสอบ NETSAT

กำหนดการสอบของแต่ละรอบและวันที่สอบ เวลาที่สอบ วิชาที่สอบมีวิชาอะไรบ้าง

ศูนย์สอบ NETSAT

รายชื่อศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)

บทความน่ารู้

Featured Articles

Get NETSAT Registration Tips

คู่มือการลงทะเบียน NETSAT

Overview of NETSAT Subject Tests

ภาพรวมของวิชาที่ใช้ทดสอบ NETSAT

How to Send Your NETSAT Scores

วิธีการยื่นคะแนน NETSAT

Interpret Your NETSAT Scores

การวิเคราะห์คะแนน NETSAT

View the Test Day Checklist

ก่อนสอบต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

รับข่าวสาร NETSAT

NETSAT Newsletter

NETSAT
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 อาคารพิมล กลกิจ ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
Email: netsat@kku.ac.th
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการสอบ ข้อมูลการรับสมัคร ข้อมูลข้อสอบ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน
เวลา 08:30 - 16:30 น.