• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
กำหนดการส่งข้อมูลนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน

กำหนดการส่งข้อมูลนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน

ประกาศสำหรับผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านสามารถส่งข้อมูลนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2564

โดยส่งข้อมูลผ่านระบบประสานงานโรงเรียน ลิงก์เมนู “ประสานงาน”

ทางเว็บไซต์ https://netsat.kku.ac.th