• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าสมัคร Netsat ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าสมัคร Netsat ครั้งที่ 2/2565

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่:
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าสมัคร NETSAT รอบที่ 2/2565