• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนินการจัดทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ครั้งที่ 2/2565

มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนินการจัดทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ครั้งที่ 2/2565

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่: http://netsat.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศ-มข-เรื่อง-มาตรการป้องกัน-COVID-19.pdf

กรอกแบบฟอร์มยื่นความประสงค์สำหรับผู้สมัครสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/2565  ที่ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ เนื่องจากมีผลการตรวจโควิดเป็นบวก เพื่อเข้ารับการทดสอบ NETSATครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่: https://forms.gle/p7NZbUaMt7wrXpf29