• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านสามารถส่งข้อมูลนักเรียน ระดับชั้น ม.5-6/ปวช.2-3 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านสามารถส่งข้อมูลนักเรียน ระดับชั้น ม.5-6/ปวช.2-3 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

โดยส่งข้อมูลผ่านระบบที่ลิงก์เมนู “ระบบประสานงานโรงเรียน”ทางเว็บไซต์ https://netsat.kku.ac.th