• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
เปิดศูนย์สอบ NETSAT เพิ่ม 2 ศูนย์สอบ

เปิดศูนย์สอบ NETSAT เพิ่ม 2 ศูนย์สอบ

ได้แก่ ศูนย์สอบอำเภอชุมแพ และ ศูนย์สอบอำเภอพลเนื่องจากศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจึงขอเปิดศูนย์สอบในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มเติม ผู้สมัครสามารถทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ จากเดิมมายังศูนย์สอบดังกล่าวนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565