• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

การยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ

เตรียมพร้อมก่อนวันทดสอบ

สำคัญมาก น้องๆ ต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้

📍หากใช้บัตรประชาชนดิจิทัลจากแอป ThaiD ต้องเขียนคำร้องที่กองอำนวยการในวันทดสอบก่อนเข้าห้องสอบ

📍อย่าลืมพกบัตรมาด้วยในวันสอบนะคะ