• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
NETSAT เปิดให้ทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ รอบสุดท้าย

NETSAT เปิดให้ทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ รอบสุดท้าย

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.00 น. เท่านั้น เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ : https://student.netsat.kku.ac.th